Adatbáziskezelés és szervezés

Az adatbáziskezelés szervezés tantárgy keretén belül az adatbázis tervezés elméletét, a relációs algebra alapjait, illetve a relációs adatbáziskezelôk lekérdezô nyelvét (SQL) és az Oracle adatbáziskezelõ használatát (a teljesség igénye nélkül) ismertetjük. A könnyebb megértést számos minta példával illetve gyakorló feladattal igyekszünk megkönnyíteni.

További részletek megismeréséhez válasszon a témák közül:

1. Bevezetés
1.1. Adatbázis fogalma
1.2. Történelmi áttekintés
1.3. Adatbáziskezelôk szerepe, célja
1.4. Különbözô adatbázis modellek
1.4.1. Hierarchikus adatbázis modell
1.4.2. Hálós adatbázis modell
1.4.3. Relációs adatbázis modell
2. Relációs adatbázisok, alapfogalmak
2.1. Relációk és a velük kapcsolatos alapfogalmak
3. Adatbázistervezés
3.1 Adatok közötti funkcionális kapcsolat
3.2. Adatok közötti többértékû függôség
3.3. Reláció kulcs fogalma
3.4. Redundancia fogalma
3.5 Redundancia megszüntetése, a relációk normál alakjai
3.5.1. Elsô normál forma (1NF)
3.5.2. Második normál forma (2NF)
3.5.3. Harmadik normál forma (3NF)
3.5.4. Boyce/Codd normál forma (BCNF)
3.5.5. Negyedik normál forma (4NF)
3.5.6. Ötödik normál forma (5NF)
3.6. Fizikai tervezés
3.6.1. Indexek fogalma és felépítése
4. Relációs algebra mûveletei
4.1. Szelekció
4.2.Projekció
4.3.Descartes szorzat
4.4. Összekapcsolás
4.5. Halmaz mûveletek
4.5.1 Unió
4.5.2 Metszet
4.5.3. Különbség
5. Az SQL lekérdezô nyelv
5.1 Az SQL szerepe, tulajdonságai
5.2 Az adatdefiniciós nyelv
5.3 Az adatmanipuláiciós nyelv
5.4 A lekérdezô nyelv
5.5 A vezérlô nyelv

Minta adatok